”Galleri Bakeriet” åpnet

Lokalene som i mange år (1939-2001) har tjent som bakeri for Lund S-lag, er nå tatt i bruk som et spennende og fint galleri for Lund Musikk og Kulturskole (LUMOK). Flekkefjord Sparebank har støttet prosjektet med 125.000 kroner. Kunstneren Anita Jakobsen formulerte seg slik på åpningen fredag 12. januar : ”Nå skal et håndverk føres videre på en annen måte” ! Hun var sikker på at lokalene framover ville bli til stor glede for små og store kunstnere. Hun var også veldig imponert over engasjementet og kvaliteten på dette området i LUMOK. Mye fin barne- og ungdomskunst var allerede hengt opp på veggene og ellers utstilt i de forskjellige ”bakeri-rommene”.

Banksjef Tobias Oftedal foretok den offisielle åpningen. Han uttrykte glede og takknemlighet over at banken var blitt invitert med på dette prosjektet. Både ordfører Kjell Erfjord og oppvekst-/kultursjef Egil N. Eek takket for gaven fra banken og hadde forventninger til dette nye tilbudet. Erfjord kunne fortelle om et godt samarbeid med byggets eier (Jæren og Høyland Samvirkelag) i oppussings-prosessen. Friheten har vært stor men med en begrensning : Det måtte tas vare på bakeriverdiene. Dette er gjort på mange forskjellige måter ; dvs. at bakerovnene er som før, traller og brett skal framover benyttes for kunstnere/elever og annet bakerutstyr er også ”utstilt” i de ulike rommene. I lokalene skal det drives både kunstaktiviteter i LUMOK’s regi samt annen kunstformidling (utstillinger).

Fra venstre elevene Cecilie og Ellisiv sammen med lærer Rani.
Foto: Svein Tore Åtland

Også denne gang fikk vi oppleve at LUMOK har mange unge og flinke talenter. Det var utstilling av billedkunst, diktlesing og sang og musikk. Spesielt vil jeg framheve fantastisk flott sang av Pål Olsen akkompagnert av Olav Brennsæther på piano.

13/1-07, Svein Tore Åtland