”Hvordan gjøre Lund til en vinnerkommune?”

Næringsforeningen hadde invitert Terje Rott til å holde et foredrag med tittelen ”Hvordan gjøre Lund til en vinnerkommune? ” Det møtte vel 40 tilhørere som fikk oppleve en inspirerende og engasjert Rott.

Terje Rott har sin bakgrunn fra det private næringsliv og evnet å se Lund kommunes kvaliteter og utfordringer utenfra. Han stilte spørsmålet hva som skal til for at Lund fremdeles er en egen kommune om 20 år – eller om Moi har fått bystatus i 2020? Store krav til kommunene, bedriftenes behov, infrastruktur, kulturtilbud etc. er alle momenter som er viktige. Han oppfordret kommunen, innbyggerne og bedriftene å jobbe sammen og bestemme seg for hvilken visjon vi skal ha og hvilke ting vi virkelig skal være gode på. De virkelige verdiene blir større når vi deler dem!

Rott så mange muligheter for Lund-samfunnet. Noen muligheter/utfordringer han nevnte var:

 • Tenk på å skift navn på kommunen til MOI
 • Bygg ut infrastrukturen – sats på at Moi må bli by innen 2020
 • Kartlegg og støtt opp om mulige tilleggsnæringer som vil styrke fellesskapet
 • Gi støtte til utdannelse
 • Sats på fabrikkutsalg – vi har unike produkter – gjerne i tilknytning med kafe!
 • Tenk på et senter for lokal mat og kultur
 • Få Lund tivoli ”heim te Lund”
 • Lag et opplevelsessenter – „NorDan Glasspark“ med opplevelser for barn/ glasskunst osv
 • Utleiehytter ved fjell og ved vann- sats på turistnæringen.
 • Det må ALLTID være byggeklare tomter
 • Bygg landets mest spektakulære rundkjøring – (forbedre landets lengste veikryss)

Det er utrolig hva som kan skje med begeistring som drivkraft – og lagånd er en betingelse for vinnerkultur!

Som takk for et engasjerende foredrag, overrakte lederen i næringsforeningen, Kjell Jan Støre et ekte Moi-produkt, en gyngestol til Rott.

Etter foredraget ble årsmøtet satt. Styret ble oppfordret til å ta med seg videre ideene til Rott når vi videreutvikler næringsforeningens handlingsplan.

Det nye styret i Lund Næringsforening er: Kjell Jan Støre, leder, Ole Petter Hansson, Jarle Olsen, ordfører og rådmann. Varamedlemmer (som møter i styret) er Turid Høien Skår og Edel Stenberg. I tillegg møter Borgny Eik som sekretær.

Leder takket til slutt Bente Brogeland og Svein Arne Hamre for innsatsen i styret.

Ref: Borgny Eik