Åpen skole - med feiring

Lund kommune var blant de første kommunene i landet som startet med ungdomsskole. I år er det nøyaktig 40 år siden det ble 9-årig skolegang i kommunen. Dette ble markert med et flott ”Åpen skole-arrangement” på Lund ungdomsskole (LU) torsdag 15. februar om kvelden.

Gymnastikk-salen var fullsatt av foreldre, lærere, noen inviterte og ikke minst elever (ca. 300 personer) da rektor Olav Hafstad ønsket velkommen. Rektor samt lærerne Toril Salvesen og Mariann Eike gav oss interessante historiske tilbakeblikk. De to sistnevnte gjorde det i form av en ”sketsj”. Mange humret og lo etter hvert som mange av skolens planer de siste 10-årene ble trukket opp av skolesekken. Sketsjen var full av interessant informasjon ispedd morsomme synspunkter og kommentarer. Rektor minnet i sin tale om at det nå er 10 år siden 6-åringene begynte på skole i Lund. Årets elever i 10. klasse er derfor de første i kommunen som avslutter 10 års skolegang. Elevene fra Moi har også som de første gått 7 år på Nygård skole og 3 år på Lund ungdomsskole. I 2002 ble nemlig Lund ungdomsskole en rein ungdomsskole.

fra venstre Julie, Gabriel, Elin, Runar og Cecilie
foto: Svein Tore Åtland

Ordfører Kjell Erfjord sa i sin tale at han var glad for at kommunen hadde satset betydelig med midler på denne skolen. Siden 1997 er det investert mer enn 20 millioner kroner på LU. Han uttrykte glede og respekt over arbeidet som blir utført på skolen ; både av lærere, ledelse og elever. Han overrakte også en sjekk på 2000 kroner til elevrådsleder Olav Brennsæther ; merket ”Trivselstiltak”. Elevene bidro på samlingen med flotte underholdningsinnslag ; i form av fanfare, sang og danseinnslag.

Etter fellessamlingen i gymnastikksalen var overskriften på arrangementet : ”Velkommen inn i klasserommet”. Til sammen var det 14 aktiviteter i forskjellige rom. Jeg tror alle foreldre og inviterte ble imponert over det de fikk se. For det første holder bygninger og inventar på skolen nå en høy kvalitet. Jeg lot meg imponere av den ”digitale tavla”. Det var som å bruke en datamaskin med utrolige muligheter. En grupper var opptatt av krigshistorie. Jeg var innom gruppa med elever fra 9 A og 9 B som sammen med lærer Else Halvorsen hadde jobbet med prosjektet : ”Livet i Lund under krigen (1940-45) ”. De hadde studert lokalhistorie og hadde dessuten intervjuet eldre folk i familien. Framføringen var imponerende ! Jeg nevner noen av de andre aktivitetene : skolehistorie i Lund, Berlin-reise, musikk, kunst&håndverk, gymnastikk, naturfag, mat og helse, datasvømming og dans. Alt i alt en flott kveld som ble avsluttet med servering.

16/2-07, Svein Tore Åtland