Årsmelding 2006

Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrifter framhever årsmeldingen som et av kommunens viktigste dokumenter.
Årsmelding 2006 (1,82 MB)

Side 1 og 4 går på Lundsamfunnet og Lund kommune totalt, mens sidene 5-17 er etatenes årsmeldinger. Oppbyggingen er den samme for alle disse ; dvs. egne kapitler om økonomi, tjenesteproduksjon og resultatvurdering. Helt til slutt finner du oversikt over kommunestyresaker i 2006, oversikt over politisk og administrativ organisering samt noen utvalgte Kostra-tall.