Fin ”Årsmeldings-test”

Kommunal Rapport har i sitt siste nummer (12. april) gjennomført en test av Lund kommunes årsmelding for 2006. Resultatet er svært oppløftende ; på en skala fra 1 til 6 stjerner (*). Testen er gjennomført av økonomi-journalist Ole P. Pedersen. Økonomisjef Tor Inge Moi har koordinert arbeidet med kommunens årsmelding

Noen sitat fra testen :

”Kort og konsist

Noen legger ut i det uendelige om hvor flinke de er. Men ikke i Lund. Der skryter de i lesevennlig format.

Økonomisk kontroll (4 stjerner)

Et netto driftsresultat bedre enn landssnittet trekker opp, etter mange år med dårlig økonomi. Gjelda er lavere enn landssnittet, og Lund er blant kommunene med høyere renteinntekter enn -utgifter.

Enkelhet (6 stjerner)

Meldingen er kort (22 sider) og lettlest – veldig bra. Årsmeldingen er designet slik at den er enkel å orientere seg i. Det koster litt å få gjort slikt arbeid, men øker lesbarheten veldig. Dette er faktisk en melding vanlige folk kan komme til å lese.

Meldingen er lett tilgjengelig på kommunens nettsted.

Totalt (5 stjerner)

Hvorfor ikke starte vårens testrunde med noe nær toppkarakter ? Målene og om de ble nådd, kan presenteres bedre. Om dette ikke er perfekt, er det nok vanskelig å finne noe bedre i Kommune-Norge.”

13/4-07, Svein Tore Åtland

Årsmeldingen kan en finne her