Temakvelder – ”Det gode liv i Lund”

Det gjennomføres to slike samlinger denne våren. Første samling var på ”Huset” torsdag 13. april om kvelden. Overskriften var : ”Kan man lese historie ut fra gardsnavn ?” Oppslutningen var veldig god. Det var mer enn 50 frammøtte som ønsket å bli bedre kjent med gardsnavn i kommunen. Karl Eik tok for seg Hovsherad, Ingvar Vasshus Heskestad/Ualand og Per Chr. Salvesen Moi-området.

Mye tyder på at Eik/Hove ble først befolket her i Lund ; kanskje før Kristi fødsel.

Det var gode innledere og interessante vurderinger som ble presentert og deretter drøftet noe. Neste samling er 24. april kl. 19.30 med overskriften : ”Identitet og historie”.

Vedlagt er mer informasjon om samlingene.

13/4-07, Svein Tore Åtland