Klimautfordringene – vårt felles ansvar

Al Gore-filmen ”En ubehagelig sannhet” ble vist på Lund kino fredag kveld. Kort fortalt handler filmen om raske klimaendringer men at det fortsatt er mulig å gjøre noe med de store klimautfordringer som dette fører til. Det var om lag 75 frammøtte. De fleste av disse var etter filmframvisninga med ned i underetasjen for å smake på miljøvennlige produkter og for å være til stede på eller ta del i den påfølgende miljødebatten.

Stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim (Venstre) innledet til debatt. Han var enig i at det framover er store utfordringer som må finne sin løsning på miljøsektoren. Gode løsninger på dette området viser seg imidlertid ofte å være både gode for økonomien totalt sett og for miljøet. Kvassheim manet til tverrpolitisk samarbeid om denne saken og ønsket et klimapolitisk forlik på Stortinget i løpet av det nærmeste året.

Hovedbudskapet hans var : Vi må alle bry oss !

Miljøvernleder Rune Søyland fortalte at pnm-utvalget (pnm=plan/næring/miljø) ønsker en lokal klimaplan. Hovedspørsmålet er : Hva kan gjøres i Lund ? Det skal utarbeides forslag til tiltak både for privatpersoner, industrien og for kommunen.

Rune minnet også om www.klimatiltak.no hvor det finnes mange tips.

fra venstre Stein Rettedal, Grete Rettedal og Pål Ravndal
Foto: Svein Tore Åtland

Et av saksområdene som ble debattert var utbygging og utbedring av jernbanen ; både for å få mer transport over fra vei til jernbane og i forhold til utbedringer i Drangsdalen. Mange var tilfreds med følgende uttalelse fra Kvassheim : ”Høyhastighetsbanen må gå gjennom Lund og ikke gjennom Sokndal !”

23/4-07, Svein Tore Åtland