Mobil Miljøstasjon – ny ordning

Fra og med mai måned innføres et nytt tilbud med mobil miljøstasjon for innbyggerne i Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Lund.

Torsdag var den nye traileren på ”prøvetur” til Lund. Den vil være i Malåna hver onsdag (første gang 2/5) og hver 4. tirsdag på Eik ved Hovstun (første gang 29/5) og på Ualand ved Idrettsplassen (første gang 15/5) ; alle stedene fra kl. 16.00-18.00. Vedlagt er rundskrivet som nå er sendt til husstandene i kommunen.

26/4-07, Svein Tore Åtland