Åpning av Breiava kraftverk – et godt miljøprosjekt

Lund kommune er sammen med 16 kommuner i Rogaland eiere i Lyse Energi. Derfor ble ordfører og rådmann invitert til åpningen av Breiava kraftverk mandag 4. juni om kvelden. Kraftverket ligger ved Nilsebu på grensen mellom kommunene Forsand og Hjelmeland ;

ca. 25 kilometer fra Lysebotn. Breiava er karakterisert som et godt miljøprosjekt og produserer strøm nok til ca. 2500 husstander. Vedlagt er litt informasjon om prosjektet.

Breiava kraftverk (1.002,17 kB)

Næringsminister Dag Terje Andersen foretok den offisielle åpningen. Etter åpningen var det litt underholdning samt servering av mat i Lysebotn.

Kjell Erfjord sammen med ordførerne Ingeborg Søyland (Forsand), Odd W. Bøe (Strand) og Terje Thornquist (Hjelmeland). Foto: Svein Tore Åtland

Fra Lyse har Lund kommune i 2007 mottatt et utbytte på 2,3 millioner kroner.

5/6-07, Svein Tore Åtland