Bjerge fra ”Agder” på besøk

De ansatte på Rådhuset er vant med at journalist Ole Bjerge som hovedregel avlegger Rådhuset et besøk hver onsdag formiddag. Mesteparten av tiden blir brukt sammen med ordfører. Ordføreren går da gjennom saker som han mener kan være aktuelle for lokalavisen.

Ole B. dukket også opp onsdag 17. oktober. Det spesielle med denne dagen er at dette er siste onsdag sammen med sittende ordfører Kjell Erfjord. Fra og med fredag 19. oktober overtar Olav Hafstad ordførerkjedet i Lund kommune.

17/10, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut