Avslutning for Kjell Erfjord – på Rådhuset

Ordføreren hadde sin siste arbeidsdag for Lund kommune torsdag 18. oktober. I den forbindelse var det denne dagen samling i spisepausen sammen med alle ansatte på Rådhuset.

På menyen sto selvfølgelig druer og marsipankake!

Rådmannen takket på vegne av de ansatte for det gode samarbeidet mellom ledelsen/de ansatte og ordfører Kjell Erfjord. Dessuten ble hans mangeårige innsats som ordfører og politiker i Lund kommune nok en gang framhevet ; bl.a. 18 år som ordfører og 36 år i kommunestyret. Gaven fra de ansatte var en gyngestol produsert på Medby Trevare. I tillegg fikk han ei fin kakespade som var laget av brukere av Psykisk Helsetjeneste i Lund.

Kjell Erfjord innrømmet innledningsvis i sin tale at dette var en spesiell dag for ham. Han hadde regnet ut at han til sammen hadde deltatt på om lag 500 møter i formannskapet og 250 møter i kommunestyret ! Ha sa også at ombudsrollen som ordfører hadde han likt svært godt. Han framhevet også noe av det han syntes hadde vært viktig i sitt virke som ordfører og som leder :

  • Det er viktig å se folk og hilse på dem.
  • Du må være medmenneske og vise omsorg, varme og kjærlighet.
  • Du må stille forventninger til dine medmennesker og til administrasjonen.

Avslutningsvis Erfjord for samarbeidet og for hjelpen han i alle disse åra hadde fått fra ledelsen og de ansatte. Spesielt takket han også formannskapssekretær Eva A. Gursli.

Avskjedsfest for Kjell Erfjord
Foto: Svein Tore Åtland

Av andre programinnslag nevnes diktlesing ved oppvekst/kultursjef Egil N. Eek, (kommunal) historie fortalt av økonomisjef Tor Inge Moi og takk for samarbeidet-tale ved plan/næring/miljøsjef Rolv Lende.

18/10-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut