Budsjett 2008 og Økonomiplan 08-11

Formannskapet har nå utarbeidet et omforent forslag både når det gjelder drift og investeringer. Dette skjedde på budsjettkonferansen som ble avholdt i Lyngdal 23.-24. oktober. Foruten medlemmer i formannskapet deltok fra administrasjonen økonomisjef, oppvekst/kultursjef, helse/omsorgssjef, plan/næring/miljøsjef og rådmann.

Hovedtrekkene i formannskapets forslag er følgende :

Drift :

Gjeldende netto budsjettrammer (2007) videreføres påplusset en lønns-og prisstigning (deflator) på 4,2 %.

Investeringer :

Samla kommunale investeringer (inkl. Vann/Avløp) foreslås slik de 4 neste årene :

2008: 20,3 mill. kroner

2009: 15,7 ”

2010: 14,7 ”

2011: 10,4 ”

Hovedutvalgene behandler denne saken på sine møter 1. november. Saken kommer deretter tilbake til formannskapet 6. november. Kommunestyret ferdigbehandler etter planen budsjett-saken på sitt møte 22. november.

For nærmere informasjon vises til vedlegg.

Årsbudsjett 2008 (1,54 MB)
Budsjett 2008 Drift (21,11 kB)

25/10-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut