Tilsyn med Lund kommune – Opplæringslova

Med jevne mellomrom gjennomfører Utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen tilsyn med kommunene. Forrige tilsyn i Lund var i 2003.

I år skal det føres tilsyn i forhold til Opplæringslova § 8-2 som sier :

”Elevane kan delast i grupper etter behov. Gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Organiseringa skal vareta elevane sitt behov for sosialt tilhør. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør.

Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld eleven, mellom anna kontakten med heimen.”

Formøte ble gjennomført tirsdag 30. oktober på Rådhuset. Fra Fylkesmannen møtte utdanningsdirektør Sølvi Ona Gjul samt rådgiverne Jorunn H. Barka (tilsynsleiar) og Margot Bergesen. Fra Lund kommune deltok ok-sjef Egil N. Eek, rektorene Karl G. Weld og Tom Helge Moen, lærerne Magnus Flatestøl og Regine Heskestad samt rådmann Svein Tore Åtland. Torsdag 29. november er det tilsyn/intervju med forannevnte.

Sluttmøte er berammet til tirsdag 18. desember.

Vedlagt er den skriftlige informasjonen som ble gjennomgått på formøtet.

30/10-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut