Utstilling i ”Haien”

Elever fra 10 A og 10 B ved Lund ungdomsskole har de siste dagene hatt utstilling i ”Haien” sammen med sin lærer Jan Jegtvik. Til sammen besto utstillingen av 20 bilder med ”Årstidene” som tema. Bildene var imponerende, og tinn var brukt som materiale i alle motivene.

Ordfører Olav Hafstad og undertegnede besøkte utstillingen i dag tirsdag. Kommunen kjøpte bildene ”Nattens rose” og ”Snømannen kalle”. Både elever og lærer gav uttrykk for at de var godt fornøyd både med utstillingen og med salget.

18/12-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut