Tilsetting av helse-/omsorgssjef – innstilling klar

Trond A. Skjæveland er innstilt som ny ho-sjef i Lund kommune. Han er 53 år og bor nå i Stavanger. Det ble gjennomført intervjuer 5. august. Intervjuutvalget besto av Ragnhild Kjørmo (formannskapsmedlem/leder ho-utvalg), Anne Brit Jegtvik (Delta), Anne Berit Helleren (avd.leder Hjemmetjenesten) og rådmann Svein Tore Åtland.

Intervjuutvalget er enstemmig i sin innstilling.

Dersom Skjæveland ikke tar i mot stillingen, anbefales ny utlysing.

Trond A. Skjæveland er utdannet sosionom og har bl.a. tilleggsutdanning innenfor juss og ledelse. Han har brei ledererfaring fra Stavanger kommune og har de siste årene jobbet med ulike prosjekt for både rådmannen og økonomidirektøren i Stavanger kommune.

Saken behandles på møte i Administrasjonsutvalget 19/8.

6/8-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut