På barnetoppen – nesten…

Avisen ”Nationen” inneholder lørdag 30/8-08 en tabell med overskriften ”Barnetoppen”. Den viser at Lund kommune havner på 5. plass i hele landet med 2,37 barn pr. kvinne. Røyrvik i Nord-Trøndelag er på topp med 2,90 barn pr. kvinne. Tallene er basert på et gjennomsnitt for perioden 2003-2007. Statistisk sentralbyrå (SSB) oppgis som kilde.

Landsgjennomsnittet i den samme perioden var 1,90. I følge SSB må snittet være 2,1 barn pr. kvinne i fruktbar alder dersom samfunnet skal være reproduksjonsdyktig, uten å være avhengig av tilflytting for å opprettholde folketallet. Statistikken viser regionale forskjeller. Fylker på Vestlandet, Midt-Norge og delvis Nord-Norge og Sørlandet kommer ut med høye snitt for forventa fødsler. Mindre kommuner i distriktet topper lista mens de største byene ligger langt nede og er med på å dra ned landsgjennomsnittet.

Vedlagt er tabellen fra ”Nationen”.

barnetop (576,96 kB)

1/9-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut