Avduking av kunstverket ”Framut” på Skåland

I 2005/2006 bygde Statsbygg nye leiligheter, garasje og verkstedbygg på Skåland ungdomsbase. Skåland er en statlig barnevernsinstitusjon som blir drevet av BUF-etat. Lund kommune har ansvar for skoledelen. I forlengelsen av denne utbyggingen til om lag 20 mill. kroner ble kunstnere utfordret til å komme med tilbud på utsmykking av den flotte eiendommen.

fra venstre Anne Lise Thunheim og Cecilie Lende
Foto: Svein Tore Åtland

Utsmykkingsgruppa valgte å samarbeide med kunstneren Christian Sunde fra Flekkefjord. Onsdag ble kunstverket ”Framut” avduket på fonteneplassen av Cecilie Lende og Anne Lise Thunheim. De representerte ansatte med henholdsvis kort og lang fartstid på Skåland.

Kunstneren Christian Sunde takket for oppdraget og gav uttrykk for at han var svært glad for de flotte omgivelsene ”Framut” befant seg i. Kunstverket symboliserer at nytt og gammelt smelter sammen; både når det gjelder materialvalg og i forhold til selve utforminga. Christian sa også at han under selve arbeidet hadde vært mye opptatt av brukerne og at kunstverket symboliserer en sterk og positiv holdning som bærer bud om at en vil komme videre i livet.

Etter avdukingen av ”Framut” ble ansatte, brukere, presse og andre inviterte servert smørbrød og kaker.

17/9-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut