Erfaringskonferansen for dagsentra i Rogaland – 2009

I år arrangerte dagsentra fra Sokndal, Bjerkreim, Egersund og Lund konferansen i Egersund 11/9 – 09. Komiteen for arrangementet besto av brukere og personal fra Dalane kommunene. Det kom 87 deltagere til konferansen fra Rogaland Fylke.

Temaet var: Trenger vi disse tilbuda? (Må noe rives for at annet skal bygges opp) Gir dagsentra tilbud økt energi, økt livskvalitet for brukerne?

Tema ble belyst ved Bjarne Lemvik, forfatter av boken «Å skape gode livsvilkår» Han satte fokus på viktigheten med åpent senter som ble brukt aktivt som en treningsarena med ulike tilbud. Et slikt senter mente han har en god fremtid.

Ingvill Kristensen,sosionom ved JDPS snakket om temaet «Fysisk aktivitet som behandling». Fysisk aktivitet fikk mange gode omtaler og som igjen kunne gi økt energi og økt livskvalitet.

Hun gav informasjon om hvordan kommunene kunne legge til rette og starte opp treningskontakt tilbud. En treningskontakt får først et 40 timers teori kurs før vedkommende kan være en veileder for en bruker i ulike fysisk arena.

I tillegg fikk vi lett underholdning av «Landsbypresten og landsbygutten fra Sokndal».

Siste økt ble brukt til idemyldring. Her kom ulike kommunene med innspill.

Arrangementet var interresant og spennende.

Referat fra deltakerne fra Lund
Aktivitetssenteret på HusetTips ein ven Skriv ut