Formannskapets endelige forslag til budsjett og økonomiplan for 2010 – 2013

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan for 2010 – 2013 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling den 19.11.2009.

Tor Inge Moi

ØkonomisjefTips ein ven Skriv ut