Gladnyhet til turgåere – tenk på helsen!

Lund kommune og Dalane Energi har et nært og godt samarbeid. Kommunen har engasjert Dalane Energi til å sette opp lys langs promenaden som går langs Lundevannet på utsiden av Lund kirkegard og langs fylkesvegen til Skåland. Lyset ble tent 9.11.2009!

Lund kommune har inngått en partnerskapsavtale for folkehelsen for 2009 sammen med fylkeskommunen og fylkesmannen i Rogaland. På denne bakgrunn bevilget Fylkesutvalget 200.000 i tilskudd til Lund kommune fra midler til ”lokalt folkehelsearbeid” etter søknad fra kommuneoverlege Bjarne Rosenblad. Dette tilskudd dekker utgiftene til lyset rundt kirkegarden.

Kostnaden med lyset langs fylkesvegen til Skåland får kommunen dekket av tilskuddsmidler fra ”Trafikksikkerhetsmidlene” som Fylkestrafikksikkerutsvalget i Rogaland disponerer.

Kommunens innbygger utfordres med dette å ta vare på helsen – kom dere ut på tur – også om kvelden for nå trenger du ikke ”vandre i mørket”.

Rolv LendeTips ein ven Skriv ut