”Pinnesteikmøte 2009”

Torsdag 10.12.09 holdt kommunestyret sitt siste møte for 2009. Tradisjonen tro ble det servert julemat på Moi hotell for kommunestyrerepresentantene og innbudte gjester.

På bildet er Finn Henriksen, Kjell Moen og Tore Tagholdt. Kjell Erfjord og Jacob Heskestad var forhindret fra å møte.

Magnus Steinberg og Torhild Helleren ble overrekt gullklokke for lang og tro tjeneste i 25 år for Lund kommune. Unni Røst Kjørmo har også 25 års tjeneste, men hun var forhindret fra å møte.

Gullklokker
Foto: Rolv Lende

Kunstnerisk innslag var ved Ellisiv Østrem og en musikalsk gruppe som kom helt fra Nepal

Gruppe fra Nepal
Foto: Rolv Lende

Moi, 11.12.2009

Rolv LendeTips ein ven Skriv ut