Takk for det gamle …!

Året går ubønnhørlig mot slutten og snart skriver vi totusenogti., og jeg vil komme med en liten nyttårshilsen.

2009 har på mange måter vært både utfordrende og spennende. Utfordringene er knyttet til både økonomi og helse. På grunn av finanskrisen startet året med usikker framtid både for bedrifter og privatpersoner. Selv om ikke alt er tilbake ved det gamle, så kan det se ut til at det verste er over , det var også det inntrykket jeg fikk i forbindelse med besøkene til våre bedrifter like før jul.

Krisepengene som vi ble tildelt fra regjeringen ble brukt til å rehabilitere dagligstuen på Lund Omsorgssenter.

Svineinfluensa som har vært det andre hovedfokuset dette året ser også ut til å ende i det likeste laget. Vårt eget helsepersonell gjorde en stor innsats i forbindelse med vaksineringsprogrammet.

Besøket av kronprinsparet i høst var både spennende, utfordrende og selvsagt historisk. Gjennom et godt samspill mellom det kommunale og frivillige apparatet fikk vi vist fram noe av mangfoldet i kommunen.

Bygging av barnehager i Hovsherad og på Moi og kloakksanering på Lundestranda er eks. på store investeringene i år.

De to neste årene skal vi gjøre historiske investeringer knyttet til rehabilitering av bassenget ved Lund Ungdomsskole , SFO- bygg Nygård, utvidelse ved Haukland Bofellesskap og bygging av ny flyktningbolig.

Målet er å åpne det utvidede bassenget med terapi -bad og trimavdeling sommeren 2011.

Debatten om kommunestrukturen har pågått for fullt i den senere tid.

Mitt standpunkt er at så lenge vi er i stand til å levere tilfredstillende tjenester bør Lund kommune bestå som en egen kommune.

At ting går i bølger er også været et eksempel på.

I fjor på denne tiden var det barfrost og klarvær, og da fokuserte jeg på trimmuligheten som lå på islagte vann.

Nå i romjula gar vi hatt god ”gammeldags” vinter med snø og værforhold som inviterer til vinterlig aktivitet.

I lysløypene i Sætra og på Ualand har driftige idrettslag preparert spor, i tillegg kjører vaktmesteren på Lundheim opp løyper i Lundskogen.

Så alt ligger til rette for å komme seg ut i det flotte vinterlandskapet og trimme kroppen, og dermed slå et slag for folkehelsen.

Godt Nyttår!

Olav Hafstad

ordførerTips ein ven Skriv ut