”aldri for sent å bli et lykkelig barn”

Seminar på lundetun
Lørdag 23. Okt kl 11.00.

Få norske barn har hatt en så ulykkelig barndom som Terje Forsberg. En alkoholisert far terroriserte familien med sin voldelige oppførsel. Hele barne- og ungdomstiden ble han mobbet, til og med steinet og forsøkt druknet. Ingen, verken naboer, barnevernet, skolen eller lensmannen rakk å reagere før de flyttet videre. Samfunnets omsorg sviktet totalt.

I 2003 fikk Terje Forsberg billighetserstatning av Staten. Han hadde da fullført grunnskole og videregående opplæring. - Jeg er ikke ute etter hevn. Selv har jeg endelig fått en ny sjanse. Den vil jeg bruke til å bidra til at andre barn slipper å oppleve det samme som meg, sier Terje Forsberg. Terje Forsberg holder foredrag på skoler for elever, lærere og foreldre. Han underviser også elever ved lærerhøyskolen over temaet ”barnas språk”

Mobbing aktuelt i lund kommune i dag?
Vi har alle godt av å få en tankevekker over hvordan et barn/ungdom/voksens liv kan ødelegges pga omsorgssvikt, måten en blir snakket til, kroppsspråk og handlinger.
Kanskje temaet er mer aktuelt en vi tør innrømme?
DU er hjertelig velkommen til Lundetun for å høre Terje Forsbergs historie og råd til oss alle.

• Seminaret er gratis.
• Servering av kaffe og kaker
• Boken ”aldri for sent å bli et lykkelig barn” kan kjøpes etter seminaret m/signering om ønskelig.

Arr: Sion LundTips ein ven Skriv ut