Offentlig ettersyn reguleringsplan for fv 14 og Austre lia Åvedal

Pnm-utvalget gjorde i møte den 28.10.2010 vedak om å legge reguleringsplan for fv14 og Austre Lia Åvedal del 2 ut til offentlig ettersyn.

Offentlig ettersyn FV14

Offentlig ettersyn Austre Lia Åvedal - Endring (Fritidsbolig)

Høringsfristen er satt til 23. desember. Merknader kan sendes til Lund kommune, Moiv. 9, 4460 Moi eller postmottak@lund.kommune.no