Du er her: Forsiden > HØRINGER

Offentlig ettersyn – Søknad om tillatelse til etablering av anlegg for akvakultur i Lundevatn

Rogaland fylkeskommune har mottatt søknad fra Norsk ørret AS om tillatelse til etablering av anlegg for akvakulturanlegg i Lundevatn v/Slettevoll. ...

Flomsikringsplanen for Moi - ny, begrenset høring

Flomsikringsplanen for Moi ble egengodkjent av kommunestyret 13.09.2018. Planen ble kunngjort 02.11.2018. Etter kunngjøring mottok kommunen en klage p...
Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Formannskapets forslag til driftsbudsjett 2018 og økonomiplan drift 2018 -2021

Formannskapets innstilling til Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 for Lund kommune legges ut til alminnelig ettersyn på rådhuset fram til kommun...

Offentlig ettersyn – Oppdrettsanlegg for aure og røye i Steinsvatnet

Baug AS søker om konsesjon til å etablere oppdrettsanlegg for stedegen aure og røye i Steinsvatnet sørøst for bebyggelsen på Steine. Anlegget vil best...