Bygningsvernpris

Fredag 11. november skal Lund kommunes bygningsvernpris deles ut. Vi ønsker forslag til kandidater innen 5. oktober 2005

Lumd kommune deler annet hver år ut en bygningsvernpris. Formålet er å stimulere til bevisstgjøring om antikvariske og arkitektoniske verdier.

Prisen kan tildeles innenfor følgende kategorier:

  • For god pleie, jevnt vedlikehold av enkelthus eller anlegg med verneverdi
  • For omfattende utbedring, påbygging eller ombygging av enkelthus eller anlegg som har verneverdi
  • For nybygg, enkeltbygg eller grupperinger fortrinnsvis av bygninger i verneverdige bygningsmiljøer.
  • Til det offentlige, en organisasjon, institusjon eller privatperson som har gjort en særskilt aktiv innsats for å fremme kulturminnevernet. Dette kan gjelde planlegging, informasjon og/eller aktiviteter som virker positivt fremmende for byggeskikk og kulturminnevernet

Bygningsvernprisen består av: Plakett og diplom.

Tildelingen vil skje ved et arrangement under Dalane kulturfestival 4. – 12. november 2005

Forslag til kandidater sendes: Lund kommune, Oppvekst- og kulturetaten, 4460 Moi

 

Frist: 5. oktober 2005Tips ein ven Skriv ut