Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggesaksbehandling

Gebyrregulativ skal gjenspeile tidsbruken på sakene. Noe av det vi bruker mest tid på, er behandling av reguleringsplaner, utslippstillatelser og dispensasjonssaker fra kommunelovens arealdel – spesielt hyttesaker. Gebyrregulativet tar sikte på å premiere de som forholder seg til de gjeldende planer vedtatt av kommunestyret – det være seg kommuneplanens arealdel eller reguleringsplaner.

I gebyrregulativet har en unnlatt å ta betalt for de fleste meldingssaker, tilbyggsaker, rivingssaker, godkjenning av ansvarshavende mv. Med de nye gebyrsatsene vil Lund kommune fortsatt være en relativt rimelig kommune å bygge i.

 

Aktuelt

IRS

Ny tømmekalender fra 6. september 2021

Fra mandag 6. september 2021 overtar NordRen innhenting av avfall i Lund kommune. De har gjort en del endringer i rutene, og dette medfører at enkelte...