Bygdevandring

Nesten 100 personer deltok på bygdevandringa til Skårdal og Flatestøl (i Hovsherad) søndag 30. september. Grusbanen i Lunnan måtte tas i bruk som parkeringsplass etter hvert som folk strømmet på. Vandringa startet i Kvednenes klokka 11.00 om formiddagen

Underveis var det planlagte stopp hvor medlemmer fra Lund historie- og ættesogelag

Karl H. Eik i front
Foto: Svein Tore Åtland

fortalte faktaopplysninger og historier fra området. Torbjørn Kjørmo fortalte bl.a. med stor innlevelse om gravhaugene som ligger langs veien til Flatestøl. Han oppfordret deltakerne til å bruke egen fantasi om hverdag og fest i dette området helt tilbake til ca. 500 år etter Kristus. Noen av redskapene som ble funnet i gravene befinner seg nå på Rogaland Museum i Stavanger.

Det var tydelig at deltakerne koste seg på turen.

Mange hadde også forfedre fra gårdene Skårdal og Flatestøl.

1/10-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut