Budsjettet ble presentert

Rådmannens forslag til ”Budsjett 2009” og ”Økonomiplan 09-12” ble presentert og gjennomgått mandag ettermiddag på et åpent møte på Rådhuset. Alle partier var invitert, og alle medlemmene i formannskapet var selvfølgelig også til stede. Fra administrasjonen møtte økonomisjef, oppvekst-/kultursjef, plan/næring/miljøsjef og rådmann som også er fung. helse/omsorgssjef. Økonomisjef Tor Inge Moi er saksbehandler for denne saken og gjennomgikk hovedlinjene. Etatsjefer kommenterte og svarte på aktuelle spørsmål. Kirkeverge Vidar Bogstad informerte om ”Kirkens” ønsker og behov.

Formannskapet behandler ”Budsjett-saken” på møte tirsdag 21/10. Deretter er det behandling i hovedutvalgene i slutten av oktober, ny behandling i formannskapet 4/11 og etter planen endelig behandling i kommunestyret 20/11.

Vedlagt er rådmannens forslag.

20/10-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut