Formannskapets forslag budsjett2012 - økonomiplan 2012 - 2015 - v1-1

Budsjett og økonomiplan 2012 – 2015 for Lund kommune vedtatt i møte den 8.12.2011 i sak 67/11.

 

Kommunestyrets vedtak.pdf

 

 

 

 

Tor Inge Moi

Økonomisjef

Tips ein ven Skriv ut