BLISUR

Hva mener de?

Brukerundersøkelser i pleie og omsorg

Brukere av heimesjukepleien og pårørende til beboerne på sjukeheimen har fått skjema for vurdering av tjenestene.

Ordføreren har i vedlegg oppfordret alle mottakere til å delta på undersøkelsen slik at tjenestene kan bli best mulig.

Tips ein ven Skriv ut