BLISUR

Tilbakemeldinger fra heimetjenestens brukere

Det er gjennomført brukerundersøkelser både på sjukeheimen og i heimetjenesten. Endel brukere har meldt tilbake i "Kommentar-feltet" hva de mener o...
BLISUR

Gode erfaringer med heimesjukepleien

Brukerne av heimetjenestene har for andre gang blitt spurt om sin erfaring med tjenestene. 
omsorgssenteret sommer2

Pårørende om Lund sjukeheim

Helse og omsorg gjennomførte i november 2013 undersøkelse av de pårørendes meninger om hvordan den de er pårørende til følges opp på Lund sjukeheim.  ...

Brukerkartlegginger i Lund

Helse og omsorg har gjennomført kartlegging av heimetjenesten og sjukeheimen i 2010/2011. Vi har nyttet kartleggingsskjema utabeida av Kommunenes sent...