I Bringedal finnes skjerp etter kvarts. Det sies også at her finnes kobberkis og gull! Vel oppe ved Bringedalstjørn er det lite igjen av fordums stolthet. Husene er dessverre falt ned, men murene er flotte. Trappa ble bygd av Bernhard Bringedal og svigersønnen August Klausen. Hvis man går over den lille steinbrua nord for gården, ser man rester etter kvernhuset. Lenger inne i skogen finner man tufter etter en gammel husmannsplass, og lengst ned mot Bringedalstjørn noen svære flotte rydningsrøyser.

Det gamle bolighuset falt ned og ble fjernet helt, de gamle grunnmurene og steintrappa er tatt vare på. Ny Bringedalshytte ble oppført i 2014 på grunnmuren til det eldre våningshus i regi av Dalane Friluftsråd. Bringedalshytta består av 2 store sovesaler og et midtrom med kokemuligheter. Utetoalett er satt opp i tilknytning til Bringedalshytta. Utleie formidles via Dalane Friluftsråd.

Nede ved Bringedalstjørn er det satt opp en gapahuk.

Fine turmuligheter i området. Fra husene i Bringedal kan man gå vestover mot Husefjellet, 406 m.o.h, som er et flott utsiktspunkt over Tronvik. Eller man kan fortsette over steinbrua forbi gamle tufter og videre opp til naturreservatet rundt Einarvann. De sprekeste kan gå sørover fra naturreservatet mot Sagefjell og derfra videre ned til toppen av Tronåsen. Turen er ikke merket og er krevende.

Skal du videre kan du følge stien over elva, og inn i skogen. Du passerer en foss, og det kan være en spennende avstikker å ta en nærmere kikk. Følg stien til høyre opp i dalen, og ut til utsiktspunktet Kredjen. Herfra fortsetter du over Kregemyr. Her følger du stien videre mot kraftlinjene, over Skotsmyr og opp til Skopollen. Herfra følger du stien ned mot Bringedalshytta.

Når du er på Skopollen så kan du også gå turen videre forbi fossen og gå innover til heimre Krokevatnet og indre Krokvatnet. Ved heimre Krokvatnet har Dalane Friluftsråd satt opp en lavvo som benyttes.