Breibånd i Lund

Tid og sted : Rådhuset mandag 15/5-06

Til stede :
Torbjørn Johnsen (Nextnet), Anne Øxnevad og Torbjørn Salthe (Telenor), Toralf Nyheim (Dalane Breibånd)
Lund kommune: ordfører Kjell Erfjord, IKT-sjef Kenneth Gjesdal og rådmann Svein Tore Åtland

Ordfører informerte innledningsvis om bakgrunnen for møtet.

Saken ble tatt opp som en interpellasjon i kommunestyret 27/4-06.

Fra møteprotokollen 27/4-06 siteres følgende :

”Ordføreren besvarte interpellasjonen fra Per Børge Ollestad ang. ”Breibåndsdekning i Lund.

Konklusjon:

Ordføreren vil snarest ta et initiativ til et møte med de aktuelle utbyggere av breibånd, Dalane Breibånd, Telenor og Nextnet for å få kartlagt hvilke planer disse selskapene har. Dessuten må vi få kartlagt hva som må til for å få en best mulig breibåndløsning i ulike områder i Lund. Ordføreren er kjent med at disse selskapene gjerne vil samarbeide med kommunen om videre utbygging.”

fra venstre Kenneth Gjesdal, Anne Øxnevad (Telenor) og Torbjørn Salthe (Telenor)
Foto: Svein Tore Åtland

Vurdering av situasjonen :

Telenor :

DSL : God dekning på Moi (700 av 768) og i Hovsherad (172 av 211)

Rekkevidden økes noe innen utgangen av mai ; ny teknologi. Videre utbygging på Ualand/Heskestad er ikke tidfestet. Mulig med tilskudd fra kommunen. 3 sentraler må forbedres (Ualand, Heskestad og Røyland)

Nextnet :

Dekker Moi sentrum + en del i Hovsherad. Ganske god dekning på Ualand. Har ikke hatt henvendelser derfra som en har sagt nei til. Ikke dekning i Heskestad-området.

Vil være mulig å gjøre dette teknisk. Men må vurderes ut fra et inntjenings-potensiale. Også mulig å dekke Skåland og noe utover langs Lundevannet med begrensa tbyggingskostnader.

Dalane Breibånd :

Er interessert i videre utbygging ; fortrinnsvis i byggefelt. Har planer for videre utbygging og ønsker å drøfte dette videre med kommunen og andre interesserte (dvs. nok abonnenter).

Kommunens målsetting :

Tilnærmet 100 % dekning.

Ordfører ønsker tilbakemelding/tilbud i forhold til hva det vil koste å forbedre dekningsgraden. Frist : 15. juni 2006.

Til sammen 1146 husstander
722 (Moi)
192 (Hovsherad)
172 (Ualand/Heskestad)
60 (postboks)

Med hilsen

Svein Tore Åtland
rådmannTips ein ven Skriv ut