Marita Eik og Andre Jacobsen

Brannvesenet har tatt nødnettet i bruk

Onsdag presis kl 12.00 ble det nye nødnettet for brann tatt i bruk i Rogaland. En høytidelig markering fant sted i den gamle Vagleleiren på Sandnes.

Go Live Nødnett kake
Go Live Nødnett kake

Brannvesenet var tungt representert med brannsjefer fra hele Sør-Rogaland, svært mange fra Rogaland Brann og Redning, samt fra direktoratet og fra leverandøren av Motorola.

Også personell fra politiet og helse var med.

 

Det ble foretatt et scenarie med brann/redning og søk i bygning hvor alle tre nødetatene deltok og fikk prøve det nye sambandet. Etterpå var det bespisning i kantinen med både varmrett og kaker.

Prosjektledere her i Rogaland har vært Marita Eik og Andre Jacobsen som begge fikk velfortjente blomster for meget bra utført arbeid.

 

Allerede påfølgende natt var nødsambandet i bruk i Lund brannvesen ved en mindre hendelse i Hovsherad.

 

John Skåland