E39 Tunnel

Brann og Helse på befaring i nyåpnet tunnell på E39

Brannsikkerhet testet før åpning av Skjeggestadtunnellen

Som kjent har nettopp Skjeggestadtunnellen på Sira gjennomgått en stor oppgradering til nye EU-krav for tunneller lenger enn 500 m. Det er bl.a. bygget servicebygg i begge ender av tunnellen, det er montert mye sikkerhetsutstyr i og utenfor tunnellen og det er laget oppsamlingskummer i tilfelle avrenning av farlig væske i forbindelse med ulykker i tunnellen.

Representanter fra brannvesen i Lund og Flekkefjord, samt representanter fra ambulansetjenesten fikk en grei gjennomgang av alt utstyret som kan benyttes i en nødsituasjon. Utrykningspersonell vil få adgang til å styre bommer og rødlys i begge ender av tunnellen, og det er også en mulighet for dette personellet til å bryte inn i alle DAB-radiosendinger i en viss radius rundt tunnellen - for å kringkaste en talemelding til alle som lytter på radio.

Ved en eventuell brannsituasjon inne i denne tunnellen, vil det normalt være brannmannskap fra Lund som må forestå slokkearbeid fordi røyken vanligvis vil drive "oppover" bakken mot Flekkefjordsiden.

John Skåland