Full fyr!

Brannøvelse på Ualand

Tirsdag kveld var Lund brannvesen og Sivilforsvarets FIG-gruppe samlet til felles øvelse på Ualand.
Mannskaper Lund brannvesen
Mannskaper i Lund brannvesen.
God lokal servering
God lokal servering.

 

Det gamle våningshuset på garden til Jan Inge Ueland var øvingsobjekt. Det ble en meget realistisk øvelse hvor røykdykkerne fikk øvd på varme dykk. I tillegg ble pumper og slokkemateriell samkjørt mellom de to innsatsgrupper. På grunn av uheldig vindretning ble det brukt mye ressurser til å beskytte driftsbygningene på gården.

 

Gårdeier spanderte god servering på mannskapene, og samarbeidet fungerte meget bra mellom det lokale brannvesen og Sivilforsvaret. Lund kommune er svært glad for å ha FIG-gruppen stasjonert i kommunen.

 

John Skåland