Svein G

Svein G. Gursli avsluttet lang karriere i brannvesenet

Brannmester i pensjonistenes rekker

På årets siste brannøvelse tirsdag kveld, ble brannmester Svein G. Gursli hedret for lang og trofast tjeneste i Lund brannvesen. Det har faktisk vært umulig å finne ut når han begynte i brannvesenet, men selv sier han det var en gang på 1970-tallet. Uansett har han hatt en lang fartstid, og han har etterhvert opparbeidet seg svært god erfaring og derfor også vært brannmester de senere år.

Han mottok gaver fra brannsjefen, og Gursli fortalte litt om den enorme utvikling som har funnet sted i Lund brannvesen siden han begynte og frem til idag. Det er langt mellom den gamle branngarasjen ved Henriksens butikk, og med ei eldre brannpumpe - frem til dagens situasjon hvor Lund brannvesen for tiden har en av de nyeste brannbilparkene i landet.

John Skåland