www.lund.kommune.no

Ordfører

Borgerlig vigsel i Lund kommune

Fra 1. januar 2018 kan dere gifte dere borgerlig i Lund kommune. Da overføres borgerlige vigsler fra tingrettene til kommunene.

 

Følgende har vigselsmyndighet i Lund kommune:

Ordfører Olav Hafstad

Varaordfører Ann Sissel Haukland

Les mer om hvordan dere skal gå fram for å gifte dere i Lund kommune:

1. Dokumenter som må fylles ut 

Før dere bestiller tid for vigsel, må dere fylle ut egenerklæringer, forlovererklæringer og attester. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Dersom vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, utsteder folkeregisteret en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Dersom du har spørsmål om dette må du henvende deg til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor; Skatt Vest, Egersund,  kontaktskjema, tlf 800 80000 eller besøksadresse: Nytorget 9, 4370 Egersund.

2. Hvordan bestiller vi vigsel i kommunen? 

Når dere har fått tilsendt prøvingsattesten kan dere kontakte kommunen på epost , tlf. 51 40 47 00 eller ta turen innom resepsjonen på  Rådhuset for å bestille tid for vigsel. Vi trenger å vite når dere ønsker å gifte dere og hvor vigselen skal skje. Original prøvingsattest fra folkeregisteret må sendes til kommunen: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi i god tid før vielsen.Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen. Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret. 

3. Vigselsmyndighet

I Lund kommune er det ordfører Olav Hafstad som vil gjennomføre vigsler. Dersom det foreslåtte tidspunktet ikke passer for han kan følgende gjennomføre vielsen:

Varaordfører Ann Sissel Haukland.

Vigselsmyndighet er videre gitt kommunalsjef Trond Arild Skjæveland og rådmann Ståle Manneråk Kongsvik.

 

4. Lokaler

Borgerlig vigsel skal foregå i ”Fjellhaug”:

Fjellhaug1.jpg

eller rådhusets møterom: 

fs salen.jpg

Vigsler kan finne sted andre steder etter særskilt avtale med vigsler.

5. Tidspunkt

Borgerlige vigsler i Lund kommune tilbys onsdager, torsdager og fredager i tidsrommet kl. 08.00 -14.00. I tillegg tilbys vigsler 1 (en) lørdag i mai, juni, juli  og august.

6. Betaling

Borgerlig vigsel i Lund er gratis, med unntak av følgende tilfeller::

a) Vigselstilbud til kommunens egne innbyggere og personer som fyller vilkårene for å kunne inngå ekteskap i Norge for vigsler som finner sted etter kl. 14.00 og/eller på annet sted enn det ordinære tilbudet, og på lørdager: Kr 1.000,-

b) For andre enn kommunens innbyggere som finner sted innenfor det ordinære tilbudet om tid og sted: Kr 700,-

c) For andre enn kommunes innbyggere som finner sted etter kl. 14.00 og/eller på annet sted enn det ordinære tilbudet og på lørdager: Kr 1.000,

 

7. Formular for borgerlig vigsel

Formular for borgerlig vigsel finner du Her

Registerings skjema for borgerlig vielse i Lund kommune: registrerings skjema.pdf

Opprettet: 03.januar.18 av Piet Fossberg
Oppdatert: 24.april.19
Tips ein ven Skriv ut