Bryllup

 

Her kan dere lese litt om  hvordan dere skal gå fram for å gifte dere i Lund kommune:

1. Dokumenter som må fylles ut 

Før dere bestiller tid for vigsel, må dere fylle ut egenerklæringer, forlovererklæringer og attester. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Klikk her for å komme til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Dersom vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, utsteder folkeregisteret en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Dersom du har spørsmål om dette må du henvende deg til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor; Skatt Vest, Egersund, tlf 800 80000 eller besøksadresse: Nytorget 9, 4370 Egersund.

2. Hvordan bestiller vi vigsel i kommunen? 

Når dere har fått tilsendt prøvingsattesten kan dere bestille vigsel i vårt digitale søknadssenter.  Vi trenger å vite når dere ønsker å gifte dere og hvor vigselen skal skje etc. Original prøvingsattest fra folkeregisteret legges ved i digital søknad, eller sendes til kommunen: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi i god tid før vielsen. Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen. Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret. 

3. Vigselsmyndighet

I Lund kommune er det ordfører Gro Helleland som vil gjennomføre vigsler. Dersom det foreslåtte tidspunktet ikke passer for henne, kan følgende gjennomføre vielsen:

Varaordfører Renè Munthe Eik

Vigselsmyndighet er videre gitt  kommunalsjef Espen Lindal og kommunedirektør Siv K. Egenes.

 

4. Lokaler

Borgerlig vigsel skal foregå i ”Fjellhaug” eller rådhusets møterom. 

Vigsler kan finne sted andre steder etter særskilt avtale med vigsler.

 

5. Tidspunkt
Borgerlige vigsler i Lund kommune tilbys onsdager, torsdager og fredager i tidsrommet kl. 08.00 – 14.00. I tillegg tilbys vigsler andre lørdag i mai, juni, juli og august – mot betaling (se punkt 6).

 

6. Betaling

Borgerlig vigsel i Lund er gratis for kommunens egne innbyggere og personer som fyller vilkårene for å kunne inngå ekteskap i Norge, så lenge det skjer i henhold til punkt 4 og 5. For øvrige vigsler gjelder følgende priser:

a. Vigsler som ikke omfattes av punkt 4 og 5,

samt vigsel på lørdager kr 1 250. Dette gjelder både kommunens egne innbyggere og for andre enn kommunens innbyggere. Eventuell reisekostnad kommer i tillegg.

b. Vigsler omfattet av punkt 4 og 5 for andre enn kommunens innbyggere: kr. 1 000

c) For andre enn kommunes innbyggere som finner sted etter kl. 14.00 og/eller på annet sted enn det ordinære tilbudet og på lørdager: Kr 1.250.