Boklansering på Moi

Torsdag 22. oktober arrangeres det boklansering på Moi.
Da presenterer Anita Kolstad fra Stavanger sin nyutgitte bok Olines historie. Fra 1900 til 1950.
Boken er basert på dagbøkene til hennes mormor Oline Eide.

Boklanseringen skjer i regi av Lund kommune med biblioteket på Moi som en sentral aktør. Lanseringen gjennomføres i Speilsalen på Huset.
Oline Eides barnebarn Anita Kolstad har tatt for seg dagbøkene hennes mormor skrev i hele sitt liv, det ble tretten tjukke bøker i tallet.
Hun har valgt ut stoff fra noen av dagbøkene og gir ut bok om hva hennes mormor opplevde.
Oline Eide levde fra 1895 til 1976 og skrev dagbøker hele livet. Hun bodde på Ualand, i Stavanger og på Eide
og var vitne til mange av de store hendinger i Norge fra 1900 og utover. Denne tidsepoken var en tid der det
skjedde dyptgripende forandringer i landet vårt. Dette løfter boka opp fra det private til det allmenne og gjør
den interessant for et større publikum. Ifølge Statsarkivet i Stavanger representerer personlige beretninger som Olines historie,
både verdifull lokalhistorie og viktige bidrag til den generelle historien. I følge Nasjonalbibliotekets kataloger finnes det få dagboksutgivelser fra dette tidsrommet som det er naturlig å sammenligne med, da de fleste titlene er skrevet av kjente kvinner. Oline Eides dagbøker er derfor unike , da de skildrer en vanlig kvinnes dagligliv.
Boklanseringen på Moi vil inneholde et foredrag av Anita Kolstad med lesning fra boken. I tillegg vil det bli rikelig anledning for slektninger og kjente fra Ualand og Eide til å komme med opplysninger og kommentarer fra det som de kjenner til fra sine forfedre i nabolaget. Det vil bli anledning til å kjøpe boken som en julegave til kjente og kjære denne høsten.
Egil Normann EekTips ein ven Skriv ut