Bok i butikk

Fra og med mandag 13.november 2006 kjører vi et forsøk med "Bok i Butikk"som erstatning for vanlig åpningstid i biblioteket i Hovsherad. Kombinasjonsbiblioteket ved Eik filial har lenge slitt med dårlig besøk på ettermiddag/kveld, og vi prøver nå en annen løsning for å nå voksne lånere før debatten om nedlegging av filialen må tas.

Bok i Butikk vil i denne fasen bestå i en bokvogn med assortert litteratur for den voksne låner. Bøkene skiftes ca hver 3.uke, og brukerne registrerer selv sine lån ved å skrive eget navn og kodenummer for den enkelte bok pluss dato for lån. Slik er lånene anonyme - ingen ser hva du har lånt. Ved innlevering skriver du kun dato for dette.

Skulle dette forsøket i Coop marked Hovsherad bli vellykket, må det en formell avtale til for eventuelt å gjøre dette permanent. Det må også et politisk vedtak til for å legge ned bibliotekfilialen.

Skolebiblioteket fortsetter som før med godt utlån og stor aktivitet, og barnehagen i Hovsherad har fri tilgang til bruk av biblioteket når de måtte ønske det.Tips ein ven Skriv ut