Blomster til Kari og Egil

Dalane Kulturfestival går mot slutten, og i løpet av en god måned har det vært om lag 50 ulike arrangement i vår region. Noen av dem har vært veldig store ; for eksempel ”Kamerad og Speleman” på Moi og Katie Melua i Sokndal. Andre har henvendt seg til et smalere publikum

Ordfører Olav Hafstad ønsket i denne sammenheng å takke oppvekst-/kultursjef Egil Normann Eek og avdelingsleder kultur Kari Reianes Spangen for innsatsen i forhold til planlegging og gjennomføring av denne store kulturfestivalen. Dette ble markert med fine ord og blomster til Kari og Egil ; på Spiserommet onsdag (Rådhuset). Ordføreren presiserte også at festivalen helt klart har vært med å sette Lund kommune og Moi på ”kartet” langt utenfor kommunens og regionens grenser.

Ok-sjef Egil N. Eek takket på vegne av Kari og han sjøl. De satte begge pris på oppmerksomheten. Han minnet imidlertid om at de underveis har vært avhengige av mange gode samarbeidspartnere. Disse ble nevnt i den forbindelse : lokale lag og foreninger, næringslivet, egne ansatte samt den lokale ”kulturfestival-gruppa”.

3/9-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut