Biblioteket søker etter ny tilkallingsvikar

BIBLIOTEKET SØKER ETTER NY TILKALLINGSVIKAR OG BETJENING HVER 3. LØRDAG FRA JANUAR 2011.

I tillegg til hver 3. lørdag, må du kunne rykke inn både på dag og kveldstid etter behov. Tirsdag formiddag og ettermiddag samt torsdag formiddag er mest aktuelle. Opplæring vil bli gitt, men du bør ha litt kjennskap til og interesse for litteratur og databruk.

Er du interessert, ta kontakt med biblioteksjef.Mail: unnik@lund.kommune.no eller tlf 51404921/90675837Tips ein ven Skriv ut