Betalingssatser for kommunale tjenester i omsorgsavdelingen 2019

Nye betalingssatser for kommunale tjenester i omsorgsavdelingen
Betalingssatser endres slik fra 01.01.19, iht vedtak i kommunestyret 

Hjemmehjelp

1 G: for tiden kr 96.883

Maks pris pr. mnd

0 – 2 G:

Kr 0            – kr 193.766

Kr    210,- pr. måned

2 – 3 G:

Kr 193.766 – kr 290.649

Kr    702,- pr. måned 

3 – 4 G

Kr 290.649 – kr 387.532

Kr 1.196,- pr. måned 

4 – 5 G:

Kr 387.532 – kr 484.415

Kr 1.682,- pr. måned 

5 G og over:

Kr 484.415 -

Kr 2.268,- pr. måned 

Ved beregning av inntektsgrunnlag, legges familiens samlede inntekt til grunn.

Beregning tar utgangspunkt i siste tilgjengelige ligning, og vil bli endret når ny ligning foreligger.

 

Timepris:

Timepris for hjemmehjelp er kr 253,- pr time, regnet ut fra hver påbegynte halvtime.

Med abonnement system, skal ingen betale mer enn det tjenesten faktisk koster.

Matpriser fra kjøkken Lund omsorgssenter

Matabonnement: Alle måltider

Reduksjon i månedsbetaling ved fravær over 1 uke.

Kr  4.110 pr. måned

 

Matpriser fra kjøkken for beboere i omsorgsboliger/ matombringing/ betjening:

Frokost

 

Kr   33,- 

Middag

 

Kr   58,- 

Middag m/dessert

 

Kr   82,- 

Grøt

 

Kr   38,- 

Dessert/suppe

 

Kr   24,- 

Kvelds

 

Kr   33- 

Tillegg for mat kjørt hjem:

 

Kr   10,-

 

 

Matpriser fra kjøkken for gjester på besøk:

 

Middag

 

Kr 113,- 

Middag m/dessert

 

Kr 135,- 

 

 

 

Dagsenter:

Hyggestuen

Kaffemat og materiell

Kr   47,- pr. dag 

Hagestuå

Materiell

Kr   35,- pr. dag 

 

Mat (frokost og middag m/des.)

Kr 115,- pr. dag 

 

Skyss begge dagsenter

Kr   62,- pr. dag

 

 

 

Vaskeriet: Tøyvask for beboere tilknyttet omsorgssenteret

Eks.1 vanlig bærepose tøyvask

 

Kr 45,- pr pose 

Pris reguleres etter mengde innlevert tøy