Bestillingsskyss fra 18. august

Endelig er den her – bestillingsskyssen for deg som har savnet et bedre kollektivtilbud i distriktene.

I første omgang vil det bli etablert et tilbud på disse strekningene/tidspunktene på bakgrunn av mottatte henvendelser:

•Refsland/Ualand - Moi: Fredag - framme på Moi kl. 11 og med evt. retur skoleskyss.

•Moi - Eik/Rusdal: Tirsdag - når elever slutter i musikk- og kulturskolen ca. kl. 17.45.

•Moi - Ualand/Refsland: Onsdag - når elever slutter i musikk- og kultursk. ca. kl. 17.45.

•Drivdal/Tjellesvik - Moi: Torsdag - framme på Moi kl. 11 og med evt. retur skoleskyss.

•Heskestad(Eide) via gamleveien til Ualand - Egersund: Fast rute lørdag kl. 9.15 med retur fra Egersund kl. 13 - og med mulighet for forlengelse med bestillingsskyss til Moi.

Tilbudet passer for deg som skal til lege eller tannlege, eventuelt andre tjenestetilbud på dagtid. Eller kanskje du bare vil gå og handle eller besøke noen på sykehjemmet eller ellers privat? Det vil som regel måtte bli noe ventetid, men det kan også være mulig å reise videre med toget eller ekspressbussen fra Moi, eventuelt motsatt vei - hjem fra Moi med bestillingsskyss sammen med elever fra musikk- og kulturskolen.

Det eneste du trenger å gjøre er å ringe dagen før til Moi Taxi - tlf. 952 21 440 eller 952 11 197. (NB! For Egersundsreturen lørdag til Moi må du ringe Dalane Taxi - tlf. 51 49 30 00.)

Dersom du trenger skyss på døra, vil dette også være mulig hvis du ikke bor mer enn 2 km fra hovedtraséen. Du betaler samme busstakst enten du venter på bussholdeplassen eller blir hentet på døra.

Det er i forbindelse med dette prøveprosjektet vi har mulighet for å få et permanent bedre kollektivtilbud i Lund, men da må vi selvsagt kunne dokumentere at det finnes et reelt behov.

Derfor er det nå viktig at du raskt tar i bruk tilbudet og kommer med innspill til eventuelle justeringer, andre aktuelle tidspunkt og/eller ruter. Ellers vil dessverre tilbudet raskt forsvinne.....Tips ein ven Skriv ut