Besøk på Skåland ungdomsbase

Onsdag 24/5 var oppvekst-/kultursjef Egil Normann Eek og rådmann Svein Tore Åtland på arbeidsplass-besøk på Skåland ungdomsbase. Der ble vi i første omgang mottatt av rektor Arne Skobba og leder Hermod Herstad.

Det er nå 6 elever på ungdomsbasen, og det forventes ytterligere 1 elev når nytt skoleår starter i høst. Mesteparten av dette skoleåret har 1 av ungdommene fått sitt skoletilbud ved Lund ungdomsskole. Neste skoleår har 3 av ungdommene fått skoleplass ved Dalane videregående skole i Egersund. Skobba og Herstad kunne fortelle om et godt samarbeid både med lokale bedrifter og Lund kommune i forhold til utplassering (for eksempel 1 dag i uken) og/eller annet alternativt skoleopplegg (for eksempel ”Grønn omsorg”).

Byggearbeidene ved ungdomsbasen er nå inne i sluttfasen, og det inviteres derfor til offisiell åpning torsdag 8. juni. ”Statsbygg” er utbygger, og det blir investert for mellom 15 og 20 mill. kroner. Det er bygd 3 nye internatbygg, nytt verkstedbygg, og i tillegg pusses det gamle frittstående hybelbygget opp. Dessuten foretas en oppgradering av utearealet i forhold til asfaltering og istandsetting av grøntområder. Det siste nye prosjektet som er igangsatt er utvidelse av ridebanen med delvis støtte fra kommunen pluss spillemidler som fordeles av fylkeskommunen.

24/5-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut