Besøk på Lund Omsorgssenter

Ordfører og rådmann møtte fredag helse-/omsorgssjef Trond A. Skjæveland og hans avdelingsledere innenfor omsorgstjenestene. Det vil si Wenche Orlin (institusjon), Anne Berit Helleren (hjemmetjenester) og Kari Weld (kjøkken). Først spiste vi lunsj sammen. Deretter var det samtaler om aktuelle saker samt noe omvisning. Blant annet var vi innom stua som er tiltenkt det nyoppretta ”Dagsenter for demente”.

Ho-sjefen la fram interessante tall når det gjelder forventa antall eldre i kommunen; 80-90 år og 90 år + de nærmeste 20-30 åra. Disse viser nedgang framover men en stigning fra ca. 2025. Utfordringene forventes derfor spesielt å være innen hjemmetjenester. Dette skyldes bl.a. raskere utskriving av pasienter fra sykehus. Det ble uttrykt stor grad av tilfredshet når det gjelder samarbeidet med Sørlandet Sykehus, Flekkefjord.

Ordfører Olav Hafstad er fadder for Ni Len som er lærling innenfor helsefagarbeiderfaget. Disse hadde avtalt å møtes under vårt besøk. Hun kunne fortelle om stor grad av tilfredshet med jobben. For tiden er hun på institusjonen men skal i februar over i hjemmetjenesten. Ordføreren oppfordret henne til å informere ham om arbeidet sitt; gjerne pr. e-mail.

Til Trond og hans stab : Takk for god mottakelse og nyttige samtaler !

12/12-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut