Jostein Omdal

Besøk hos Jostein Omdal

Ordføreren var på besøk hos Jostein Omdal på Ualand tirsdag 30.10. og fikk orientering om utbyggingsplanene av næringsområdet på Ualand.
Jostein Omdal
Jostein Omdal
På nyåret starter planeringen av deler av den 20 mål store tomta som E39 Industripark AS har kjøpt. Bak industriparkselskapet står Jostein Omdal i Omdal Eiendom AS, Jan Endre Vartdal i Brødrene Vartdal AS og jærbuen Kjell Inge Hope i Damby AS. Omdal ser for seg et stort potensial for industriområdet. Beliggenheten nær opptil E39, samt nærhet til transportfirmaet er svært gunstig. Omdal sier at selskapet også er i dialog med interessenter. Industriparken har også opsjon på et 10 mål stort område nord for dagens industriområde.
Tips ein ven Skriv ut