Besøk fra Silale

I snart 14 dager har vi ved Lund sykehjem hatt besøk av to sykepleiere fra vår vennskapskommune, Silale, i Litauen. Det har vært en lærerik og spennende opplevelse både for dem og oss. Ikke minst har språk vært en utfordring, men med hjelp av engelsk og tegnspråk har vi kommet langt. Likevel var gleden stor for begge parter da vi en dag oppdaget at to av våre hjelpepleiere kunne prate og forstå Russisk.

Vi har i denne utvekslings perioden lagt opp til et variert program. Intensjonen med besøket har vært å vise hvordan vi jobber og organiserer oss. De har deltatt i vårt daglige arbeid både i Hjemmetjenesten og inne på Sykehjemmet. De har i den sammenheng ikke lagt skjul på hvor imponert de er av hvordan vi tar oss av våre eldre. En hverdaglig ting som en heis vi bruker til forflyttning av pasienter, var svært imponerende. Måltidssituasjonene, hvor vi inne på avdelingene samler oss rundt bordet og gjennomfører måltidet slik vi ellers ville gjort hjemme, er også noe som er annerledes. De har på sin avdeling 24 pasienter og er 3 ansatte, og dermed lite mulighet for å gjennomføre et samlet måltid. Vår organisering gjør at vi har et kommunestyrevedtak som sier vi skal ha en pleienorm på 1:4 . Det betyr at vi direkte ”oversatt” skulle hatt 6 ansatte på 24 pasienter. Dette setter ting i perspektiv også for oss.
I tillegg til jobb har vi også lagt vekt på å få vise frem litt av vakre Lund. Det har vært besøk på Treskofabrikken på Eik, vi fikk overvære en kor øvelse ved Nygård barneskole, det har blitt tid til omvisning på Lund bygdemuseum med påfølgende tur opp i Haien, og vi har besøkt Lundheim folkehøyskole som også dette året har en elev fra Silale.

På lørdag satte vi kursen mot Stavanger og fikk med oss både universitet, universitets sykehuset og domkirken før det ble litt shopping.
I skrivende stund gjenstår omvisning på Sørlandet sykehus Flekkefjord, med påfølgende tur til Sokndalstrand.

Neste år skal to sykepleier fra Lund kommune reise på utveksling til Silale, og vi aner allerede en mengde aha opplevelser.

Avd.leder Wenche Orlin.Tips ein ven Skriv ut